Blog

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie, co do zasady, sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) lub PKOB w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.
Czytaj więcej...

Już niepotrzebny wniosek o umorzenie pożyczki 5 tys. zł z Urzędu Pracy

Już niepotrzebny wniosek o umorzenie pożyczki 5 tys. zł z Urzędu Pracy! Pożyczkobiorca nie będzie już musiał złożyć wniosku o umorzenie.
Czytaj więcej...

Od 1 września 2019 r. rusza nowy rejestr podatników VAT

Od 1 września zacznie działać ogólnopolska baza wszystkich podatników VAT, w której znajdą się m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców – nazywana jest ona białą listą. Przelew na konto niewykazane w rejestrze spowoduje, że takiej zapłaty podatnik nie będzie miał prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Czytaj więcej...

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności – nowe przepisy od września

1 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzających obowiązkowy mechanizm podzielnej płatności dla wybranych branż. Zmiany zaczną obowiązywać przedsiębiorców już niebawem, bo od 1 listopada br. Na czym polega mechanizm split payment? Kogo będzie dotyczył?
Czytaj więcej...

Kasy fiskalne – nowe przepisy już obowiązują

1 maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Wymiana tradycyjnych urządzeń przebiegać będzie etapami w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Jako pierwsi z nowych kas korzystać będą przedstawiciele branż szczególnie narażonych na wyłudzenia VAT. W jakich terminach i jakie firmy zmuszone będą do wymiany kas? Czy i do kiedy korzystanie ze starych kas będzie możliwe? Jak uzyskać ulgę na zakup kas online?
Czytaj więcej...

USŁUGI

KONTAKT