Gramar

Od 1 września 2019 r. rusza nowy rejestr podatników VAT

Od 1 września zacznie działać ogólnopolska baza wszystkich podatników VAT, w której znajdą się m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców – nazywana jest ona białą listą. Przelew na konto niewykazane w rejestrze spowoduje, że takiej zapłaty podatnik nie będzie miał prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle przygotowanych przez rząd przepisów wkrótce zacznie działać scentralizowana baza podatników VAT, w której znajdą się dane wszystkich polskich przedsiębiorców zarejestrowanych do celów tego podatku. Utworzenie takiej bazy (tzw. białej listy podatników) przewiduje nowelizacja przepisów o VAT, PIT i CIT, wynikająca z ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa trafiła już do Senatu). Ma ona zawierać dane przedsiębiorców, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował jako podatników VAT, a także tych, którzy utracili ten status w wyniku wykreślenia z rejestru. Ponadto znajdą się w niej dane podmiotów, których rejestracja do celów VAT została przywrócona oraz przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni z tego podatku. Nowa baza zastąpi zatem trzy obecnie funkcjonujące wykazy, tj.:

  • podatników zarejestrowanych,
  • wykreślonych,
  • przywróconych do rejestru.

Oprócz danych, o których była mowa wcześniej, w nowym rejestrze dodatkowo znajdą się także m.in. numery rachunków bankowych zgłoszone przez przedsiębiorców w US.

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

  • nie będzie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
  • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Wspomniane konsekwencje nie dotkną jednak podatników, którzy dokonają płatności modelem split payment lub złożą w urzędzie zawiadomienie, że wpłacają na inne konto niż podane na białej liście najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy, dlatego powinno się sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

WAŻNE: Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

O czym trzeba pamiętać?

Przede wszystkim należy upewnić się, czy Twoje rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą widnieją na białej liście podatników VAT i są prawidłowe. Po 1 września, w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności

USŁUGI

KONTAKT