Blog

Odpowiedzialność za VAT kontrahenta - nowelizacja przepisów

Zapłata za transakcję na konto spoza wykazu podatników VAT, czyli tzw. białej listy, wiąże się z różnymi konsekwencjami, przede wszystkim z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za zaległości w VAT kontrahenta, który jest wystawcą faktury. Jest to obecnie generalna zasada, jednak przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2020 r. wprowadzono od niej kilka wyjątków.
Czytaj więcej...

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie, co do zasady, sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) lub PKOB w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.
Czytaj więcej...

Już niepotrzebny wniosek o umorzenie pożyczki 5 tys. zł z Urzędu Pracy

Już niepotrzebny wniosek o umorzenie pożyczki 5 tys. zł z Urzędu Pracy! Pożyczkobiorca nie będzie już musiał złożyć wniosku o umorzenie.
Czytaj więcej...

Od 1 września 2019 r. rusza nowy rejestr podatników VAT

Od 1 września zacznie działać ogólnopolska baza wszystkich podatników VAT, w której znajdą się m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców – nazywana jest ona białą listą. Przelew na konto niewykazane w rejestrze spowoduje, że takiej zapłaty podatnik nie będzie miał prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Czytaj więcej...

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności – nowe przepisy od września

1 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzających obowiązkowy mechanizm podzielnej płatności dla wybranych branż. Zmiany zaczną obowiązywać przedsiębiorców już niebawem, bo od 1 listopada br. Na czym polega mechanizm split payment? Kogo będzie dotyczył?
Czytaj więcej...

USŁUGI

KONTAKT