Gramar

ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Składki na te ubezpieczenia wykazywane są w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Usługa rozliczeń ZUS obejmuje:

 • pomoc przy gromadzeniu dokumentacji,
 • prowadzenie obliczeń wysokości składek,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • aktualizację danych płatnika w systemie ZUS,
 • zgłaszanie nowoprzyjętych pracowników w ZUS,
 • zgłaszanie zmian na temat danych osób zatrudnionych u Zleceniodawcy lub zmian w stosunku pracy,
 • korektę dokumentów – deklaracji ZUS, podstawy składek ZUS, deklaracji po kontroli i deklaracji zgłoszeniowych do ZUS,
 • aktualizację danych podatnika w przypadku zmiany stosunku pracy,
 • gromadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • wysyłanie dokumentów zatrudnionych osób – zwolnienia lekarskie, zaświadczenia związane z zasiłkami,
 • sporządzanie informacji dla Zleceniodawcy o wysokości i terminach zapłaty należnych składek ZUS,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz ZUS-owskiej,
 • kontrola prawidłowości rozliczeń z ZUS,
 • audyt dokumentacji kadrowo-płacowej.

USŁUGI

KONTAKT