Gramar

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, która polega na płaceniu stałej stawki podatkowej od otrzymywanych przychodów, bez możliwości potrącania o koszty uzyskania przychodów. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla podatników prowadzących samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą bądź działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej.

Z ryczałtu skorzystać mogą podatnicy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 000 EUR lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 EUR.

Bardzo popularnym i często korzystnym rozwiązaniem jest opodatkowanie przychodów z tytułu umów najmu lub dzierżawy, które nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawki ryczałtu od najmu wynoszą 8,5% oraz 12,5 % uzyskanych przychodów – jednak wyższa stawka obowiązuje progresywnie osoby, których przychód z tego tytułu przekroczy 100 000 PLN w skali roku.

Stawki podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego zależne są od rodzaju usług świadczonych w ramach działalności. Wynoszą: 20%, 17%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%. Kwalifikacji przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje podatnik.

Usługa prowadzenia ewidencji ryczałtowych obejmuje:

  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych,
  • ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji  VAT, VAT-UE,
  • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT),
  • reprezentację przed urzędami.

USŁUGI

KONTAKT